2

Nguyễn Đan Huy

Hạng Bạc 1368
1

Phạm Khắc Duy Long

Hạng Vàng 1482
3

Phạm Đức Tài

Hạng Bạc 1355

# Tài khoản Điểm xếp hạng Huy hiệu
1 Phạm Khắc Duy Long 1482 Hạng Vàng
2 Nguyễn Đan Huy 1368 Hạng Bạc
3 Phạm Đức Tài 1355 Hạng Bạc
4 Nguyễn Ngọc Duy Liêm 1349 Hạng Bạc
5 Nguyễn Tri Bão Thắng 1346 Hạng Bạc
6 Trịnh Tấn Phát 1336 Hạng Bạc
7 Huỳnh Lê Tấn Đạt 1324 Hạng Bạc
8 Nguyễn Vũ Huy 1319 Hạng Bạc
9 Trần Hoàng Nam 1314 Hạng Bạc
10 Đoàn Xuân Trường 1311 Hạng Bạc
11 Phạm Trần Minh Quang 1309 Hạng Bạc
12 Phạm Văn Trà 1305 Hạng Bạc
13 Phan Ngọc Cường 1304 Hạng Bạc
14 Huỳnh Công Tường 1304 Hạng Bạc
15 Nguyễn Thuận An 1300 Hạng Bạc
16 Nguyễn Thế Vũ 1295 Hạng Bạc
17 Đậu Hoàng Diễn 1294 Hạng Bạc
18 Tạ Duy An 1294 Hạng Bạc
19 Trần Nhật Phi 1291 Hạng Bạc
20 Võ Phạm Nhật Hào 1289 Hạng Bạc
21 Phạm Doãn Hoàng Dân 1289 Hạng Bạc
22 Lê Công Chức 1284 Hạng Bạc
23 Hoàng Lê Thanh Hải 1279 Hạng Bạc
24 Nguyễn Trần Hoàng Thiện 1279 Hạng Bạc
25 Đào Đăng Khoa 1279 Hạng Bạc
26 Võ Thương Trường Nhơn 1274 Hạng Bạc
27 Nguyễn Duy Hùng 1274 Hạng Bạc
28 Nguyễn Tấn Kiệt 1274 Hạng Bạc
29 Hà Minh Đức 1264 Hạng Bạc
30 Trình Minh Trí 1264 Hạng Bạc
31 Huỳnh Trung Hậu 1259 Hạng Bạc
32 Nguyễn Thanh Siêu 1259 Hạng Bạc
33 Nguyễn Viết Hiến 1254 Hạng Bạc
34 Nguyễn Phú Quý 1254 Hạng Bạc
35 Lê Dương Định Xuân 1250 Hạng Bạc
36 Phạm Minh Phát 1249 Hạng Bạc
37 Vũ Gia Hiếu 1244 Hạng Bạc
38 Phạm Minh Hiếu 1244 Hạng Bạc
39 Nguyễn Quý Hùng 1244 Hạng Bạc
40 Trần Thuận Thiên 1239 Hạng Bạc
41 Dương Duy Hưng 1239 Hạng Bạc
42 Phạm Văn Tiến 1239 Hạng Bạc
43 Đặng Hoàng Sơn 1234 Hạng Bạc
44 Hà Nguyễn Hồng Phúc 1227 Hạng Bạc
45 Phạm Ngọc Tình Anh 1225 Hạng Bạc
46 Phạm Sỹ Hải 1224 Hạng Bạc
47 Phạm Nguyễn An Bình 1219 Hạng Bạc
48 Lê Quang Vinh 1217 Hạng Bạc
49 Hà Văn Hải 1214 Hạng Bạc
50 Lâm Quốc Đạt 1212 Hạng Bạc