Mã chấmTài khoảnMã bài tậpTrạng tháiĐiểmThời gianBộ nhớNgôn ngữKích thướcThời gian nộp
464039Phạm Nguyễn Đức Huân1001 - Tổng các số tự nhiênKết quả sai (WA)01 MS220 KBC/C++2065 giờ trước
464036Phạm Ngọc Trai1389 - Số lớn thứ KChính xác (AC)100306 MS17184 KBJava10205 giờ trước
464031Phạm Ngọc Trai1389 - Số lớn thứ KKết quả sai (WA)80352 MS17084 KBJava9805 giờ trước
464029Phạm Ngọc Trai1389 - Số lớn thứ KKết quả sai (WA)80298 MS17132 KBJava8975 giờ trước
464017Phạm Ngọc Trai1331 - Sắp xếp mảngChính xác (AC)100357 MS18548 KBJava8555 giờ trước
464014Phạm Ngọc Trai1331 - Sắp xếp mảngLỗi biên dịch (CE)00 MS0 KBJava8595 giờ trước
464010Phạm Ngọc Trai1331 - Sắp xếp mảngKết quả sai (WA)0331 MS18272 KBJava8985 giờ trước
464009Phạm Ngọc Trai1331 - Sắp xếp mảngLỗi biên dịch (CE)00 MS0 KBJava9025 giờ trước
463994Phạm Ngọc Trai1485 - Luỹ thừa bậc 5Chính xác (AC)100333 MS17568 KBJava7555 giờ trước
463984Phạm Hoàng Nhân1089 - Đăng nhập tài khoảnChính xác (AC)1002 MS320 KBC/C++9855 giờ trước
463974Phạm Hoàng Nhân1331 - Sắp xếp mảngChính xác (AC)1002 MS300 KBC/C++10595 giờ trước
463971Phạm Hoàng Nhân1019 - Khuyến mãi – PROMOChính xác (AC)1002 MS300 KBC/C++11895 giờ trước
463954Phạm Hoàng Nhân1019 - Khuyến mãi – PROMOKết quả sai (WA)101 MS296 KBC/C++10885 giờ trước
463947Phạm Nguyễn Đức Huân1001 - Tổng các số tự nhiênKết quả sai (WA)01 MS220 KBC/C++1905 giờ trước
463945Phạm Hoàng Nhân1014 - Ước số chung lớn thứ K – KCDChính xác (AC)1002 MS300 KBC/C++10685 giờ trước
463926Phạm Hoàng Nhân1273 - Tháp Hà NộiChính xác (AC)1002 MS304 KBC/C++8996 giờ trước
463921Phạm Hoàng Nhân1273 - Tháp Hà NộiKết quả sai (WA)201 MS304 KBC/C++8386 giờ trước
463907Phạm Hoàng Nhân1311 - BÃI ĐẬU XE HUTECHLỗi khi chạy (ER)101 MS300 KBC/C++13376 giờ trước
463901Phạm Hoàng Nhân1081 - Sắp xếp theo điều kiện - CALCChính xác (AC)1001 MS304 KBC/C++7256 giờ trước
463802Trần Tấn Đạt1045 - Xếp phòng họcKết quả sai (WA)7143 MS3272 KBPython33577 giờ trước
463794Trần Tấn Đạt1045 - Xếp phòng họcLỗi khi chạy (ER)044 MS3708 KBPython33587 giờ trước
463758Trần Tấn Đạt1045 - Xếp phòng họcKết quả sai (WA)1940 MS3244 KBPython32587 giờ trước
463754Trần Tấn Đạt1045 - Xếp phòng họcKết quả sai (WA)039 MS3248 KBPython34697 giờ trước
463750Dương Bình Cương1030 - UMTN 2022 - Cạm bẫy đơn hàng ảoChính xác (AC)100334 MS17500 KBJava12427 giờ trước
463736Trần Tấn Đạt1045 - Xếp phòng họcKết quả sai (WA)437 MS3232 KBPython32507 giờ trước
463734Dương Bình Cương1030 - UMTN 2022 - Cạm bẫy đơn hàng ảoKết quả sai (WA)20386 MS17628 KBJava12137 giờ trước
463701Dương Bình Cương1030 - UMTN 2022 - Cạm bẫy đơn hàng ảoKết quả sai (WA)0288 MS17428 KBJava10097 giờ trước
463644Trần Tấn Đạt1087 - Đổi giờKết quả sai (WA)030 MS3232 KBPython3788 giờ trước
463562Nguyển Đức Tiến 1041 - OLP 2015 - Số N3SKết quả sai (WA)72 MS284 KBC/C++3728 giờ trước
463530Nguyển Đức Tiến 1041 - OLP 2015 - Số N3SVượt quá giới hạn thời gian (TLE)781000 MS512 KBC/C++6058 giờ trước
463517Nguyển Đức Tiến 1041 - OLP 2015 - Số N3SLỗi khi chạy (ER)01 MS276 KBC/C++5608 giờ trước
463514Trần Tấn Đạt1092 - DNAChính xác (AC)100421 MS15940 KBPython32468 giờ trước
463501Nguyễn Thanh Phong1051 - OLP 2006 - Tính điểmChính xác (AC)10039 MS3240 KBPython31578 giờ trước
463498Trần Tấn Đạt1092 - DNAKết quả sai (WA)041 MS3576 KBPython32278 giờ trước
463490Nguyễn Thanh Phong1018 - Số chia hết - FBChính xác (AC)100315 MS17188 KBJava5138 giờ trước
463489Nguyễn Thanh Phong1018 - Số chia hết - FBKết quả sai (WA)30294 MS17096 KBJava5138 giờ trước
463449Trần Tấn Đạt1089 - Đăng nhập tài khoảnChính xác (AC)10081 MS3488 KBPython33519 giờ trước
463446Nguyển Đức Tiến 1485 - Luỹ thừa bậc 5Chính xác (AC)1002 MS292 KBC/C++5139 giờ trước
463438Nguyển Đức Tiến 1485 - Luỹ thừa bậc 5Kết quả sai (WA)602 MS288 KBC/C++4959 giờ trước
463436Nguyển Đức Tiến 1485 - Luỹ thừa bậc 5Kết quả sai (WA)01 MS288 KBC/C++4959 giờ trước
463411Trần Tấn Đạt1089 - Đăng nhập tài khoảnKết quả sai (WA)041 MS3260 KBPython32999 giờ trước
463350Trần Tấn Đạt1093 - Ghép phép toánChính xác (AC)100510 MS3800 KBPython34269 giờ trước
463341Trần Tấn Đạt1093 - Ghép phép toánKết quả sai (WA)0411 MS3740 KBPython33709 giờ trước
463327Tô Phạm Thành Đạt1002 - LeapyearChính xác (AC)100321 MS17152 KBJava6709 giờ trước
463318Nguyển Đức Tiến 1531 - Thời gian sớm nhấtChính xác (AC)1001 MS284 KBC/C++11239 giờ trước
463308Nguyển Đức Tiến 1531 - Thời gian sớm nhấtKết quả sai (WA)61 MS284 KBC/C++10909 giờ trước
463211Tô Phạm Thành Đạt1002 - LeapyearKết quả sai (WA)0287 MS17188 KBJava70010 giờ trước
463210Tô Phạm Thành Đạt1002 - LeapyearLỗi biên dịch (CE)00 MS0 KBJava70010 giờ trước
462913Tô Phạm Thành Đạt1001 - Tổng các số tự nhiênKết quả sai (WA)01 MS224 KBC/C++14813 giờ trước
462888Tô Phạm Thành Đạt1001 - Tổng các số tự nhiênLỗi biên dịch (CE)00 MS0 KBJava32013 giờ trước