[HUTECH CODE WAR 2024] THỂ LỆ, NỘI QUY VÒNG CHUNG KẾT

2024-05-23 14:37:06

Quy định thi dành cho cuộc thi HUTECH CODE WAR 2024

 1. Ngôn ngữ lập trình: Chỉ được sử dụng ngôn ngữ C/C++, C#, Java, Python3, Pascal.
 2. Khu vực thi, thời gian thi
  • Các nhóm đã có thông tin nhóm phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của giám thị và cán bộ khu vực thi, Nhóm ngồi đúng STT đã thông báo và có mang theo thẻ sinh viên.
  • Thời gian thi: 150 phút. Thí sinh không đến trễ quá 15 phút sau khi mở đề, thì sẽ không được quyền dự thi.
 3. Số lượng máy tính và thiết bị sử dụng: Mỗi nhóm được sử dụng tối đa 2 máy tính cá nhân và truy cập hệ thống ITCoder trên tối đa 2 thiết bị khác nhau.
 4. Trao đổi thông tin:
  • Trong thời gian thi, các nhóm không được phép giao tiếp với người khác. Chỉ được hỏi và nhận trả lời từ giám thị/giám khảo và chỉ được công khai trong phòng thi.
  • Các thiết bị di động để ở chế độ rung
  • Sử dụng WIFI do BTC cung cấp hoặc tự trang bị 4G.
 5. Cấm sử dụng công cụ lập trình tự động: Thí sinh không được sử dụng bất kỳ công cụ hỗ trợ lập trình tự động nào, ví dụ như Chat GPT, các phần mềm tự động tạo ra lời giải.
 6. Chấm điểm: Sử dụng hệ thống chấm tự động trên ITCoder.
 7. Bảng xếp hạng: Bảng xếp hạng sẽ được xác định theo quy tắc của kỳ thi Olympic và sẽ đóng băng kết quả trước 45' hết giờ.
 8. Khen thưởng/ giải thưởng
  • Ban tổ chức sẽ chọn 8+12 nhóm xuất sắc có xếp hạng cao và trao giải trong lễ tổng kết cuộc thi.
  • Thời gian, địa điểm công bố kết quả: Kết quả xếp hạng và trao giải sẽ được công bố trong lễ tổng kết vào 16h00 ngày 24/05/2024.
 9. Giải quyết sự cố: Thí sinh có quyền yêu cầu giám thị giải quyết các sự cố kỹ thuật liên quan đến thiết bị máy tính hoặc thiết bị lưu trữ, thí sinh có quyền yêu cầu giám thị xem xét, giải quyết.