CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA CÁC CUỘC THI

2023-04-01 15:21:16

Chào các bạn,

Hiện tại CLB Olympic Tin học HUTECH đã cấp giấy chứng nhận tham gia các cuộc thi sau:

  • ÔN TẬP OLP TIN HỌC SINH VIÊN 2022 - KHỐI KHÔNG CHUYÊN
  • KỲ THI LẬP TRÌNH CÁ NHÂN THÁNG 12/2022
  • KỲ THI LẬP TRÌNH CÁ NHÂN THÁNG 01/2023
  • KỲ THI LẬP TRÌNH CÁ NHÂN THÁNG 02/2023

Các bạn có thể đăng nhập hệ thống ITCoder để xem và tải file chứng nhận.

GCN